تجدید نظرخواهی حقوقی چیست

تا به حال عبارت تجدید نظر خواهی رو شنیده اید ؟ شاید براتون سوال شده باشه تجدید نظر خواهی یعنی چی اصلا !! در این مطلب قصد داریم به زبان بسیار ساده مفهوم تجدید نظر خواهی رو به شما توصیح بدیم به طوری که به راحتی این مبحث حقوقی رو درک کنید بنابراین با آکادمی حقوقی ایحمال همراه باشید.

تجدید نظر خواهی چیست

اگر در دادگاه بدودی رای به علیه یکی از طرفین دعوا صادر شده باشد و آن رای قابلیت و شرایط اعتراض را داشته باشد ، در صورتی که یکی از طرفین دعوا حقوقی بر علیه رای صادر شده از دادگاه بدوی اعتراض کند ، عمل او را تجدید نظر خواهی گوییم! در حقیقت او با تجدید نظر خواهی درخواست رسیدگی مجدد به دعوا را دارد.

تجدیدنظر خوانده  و تجدیدنظر خواه کیست

اجازه بدید همین اول کار بهتون یک نکته مهم رو بگم تا درک ادامه مطلب براتون ساده تر بشه ، به شخصی که درخواست تجدید نظرخواهی دارد “تجدیدنظر خواه” می گویند و به طرف مقابل “تجدیدنظر خوانده” گفته میشود به زبان ساده تر تجدید نظر خوانده در دعوای تجدید نظر همان خوانده دعواست که بهش تجدیدنظر خوانده گفته میشود!

چه دعوایی قابلیت تجدید نظر خواهی دارند ؟

شاید برای شما سوال شده باشد که اصلا چه دعوایی رو میتونیم تجدید نظر خواهی کنیم ؟ خب در ادامه بحث به همین موضوع خواهیم پرداخت با آکادمی حقوقی ایحمال همراه باشید.

اجازه دهید نگاهی به نظر قانون در مورد احکامی که قابلیت تجدید نظر خواهی دارند بیاندازیم تا متوجه شویم چه احکامی قابلیت تجدید نظرخواهی دارند . پس به سراغ ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی میرویم :

احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :
الف- دردعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ازسه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال متجاوز باشد.
ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.

خب تا اینجا فهمیدیم که چه احکامی از نظر قانون گذار قابلیت تجدید نظر خواهی دارند ! اما به نظر شما قرار ها نیز قابلیت تجدید نظر خواهی دارند ؟ قانون گذار پاسخ این سوال را نیز در ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی داده است ! پس بهتره نگاهی هم به این ماده بیاندازیم :

قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد :
الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج- قرار سقوط دعوا.
د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

ساقط کردن تجدید نظر خواهی

به نظر شما طرفین دعوا می توانند حق تجدید نظر خواهی در دعاوی رو ساقط کنند ؟ پاسخ بله است ! چرا بله ؟ خب باید نگاهی به نظر قانون گذار بیاندازیم تا علت رو متوجه بشویم ! ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی گفته که :

در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.

چه افرادی می توانند تجدید نظر خواهی کنند ؟

با یک سوال ساده رو به رو شده ایم و آن این است که چه اشخاصی حق تجدید نظر خواهی در یک پرونده ؟ ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی در پاسخ به این سوال گفته است که :

اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی انها.
ب – مقامات مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۲۶ ) در حدود وظایف قانونی خود.

مهلت تجدید نظر خواهی

بعد از اینکه رای صادر شد ، به نظر شما تجدید نظر خواه چه مدت مهلت دارد تا نسبت به پرونده نجدید نظر خواهی کند ؟ باید عرض کنم که طبق ماده 336 قانون آیین دادرسی مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. البته این نکته مهم رو هم باید بدونید که طبق ماده 337 هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیرتصفیه تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم مقام یانماینده قانونی وارث شروع می شود.

فرجام سخن

خب رسیدم به انتهای این مطلب ! سعی کردیم به زبان ساده به شما تجدید نظر خواهی رو توضیح بدیم امیدوارم هستیم برای شما مفیده بوده باشه این مطلب ! هر چند که مبحث تجدید نظر خواهی خیلی بیشتر نیاز به توصیح داره ولی اگر در رابطه با این مطلب سوال و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما به اشتراک بگذارید.

ارسال دیدگاه

خوشحال میشیم دیدگاه و یا تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید

10 − 5 =