مستثنیات دین چیست و شامل چه مواردی است

در این مطلب قصد داریم به بررسی مبحث حقوقی مستثنیات دین بپردازیم و شما را با این موضوع حقوقی آشنا نماییم با آکادمی حقوقی ایحمال همراه باشید.

چنانچه فرد بعد از فرایند قضایی از طریق دادگاه محکوم به پرداخت وجه شود می بایست نسبت به تادیه آن اقدام نماید. لازم به ذکر است که یکسری اقلام برای شخص جزء مایحتاج ضروری محسوب شده که قانون گذار در ماده ۲۴ قانون جدید نحوه محکومیت ها مالی آن ها را به عنوان استثنایی از دایره شمول این اصل خارج نموده است که در عالم حقوق اصطلاحا با مفهومی به نام مستثنیات دین شناخته شده اند در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت.

مستثنیات دین
مستثنیات دین

مستثنیات دین در حقوق کدامند

همانطور که در مطالب فوق تعریفی راجع به مفهوم مستثنیات دین ارائه داده شد لازم است که به این نکته نیز اشاره شود که بعد از فوت محکوم علیه اگر او نسبت فرد یا افرادی مدیون باشد آن اموالی از او که به عنوان مستثنیات دین شناخته شده بودند برای تادیه دیون وی فروخته می شود تا دیون او پرداخت شود.
مستثنیات دین بر اساس ماده ۲۴ قانون جدید نحوه محکومیتها مالی شامل موارد زیر شده است که در ماده ذیل به تمامی موارد اشاره شده است :

 مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

 

ارسال دیدگاه

خوشحال میشیم دیدگاه و یا تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید

18 − 17 =