تامین خواسته در حقوق به چه معناست (تامین خواسته حقوقی و کیفری)

موضوع تامین خواسته درموضوعات حقوقی نمایان می شود گاهی فرد خواهان برای جلوگیری از تضیع حقوق خود یک اقدام احتیاطی را انجام می دهد  که اگر در فرضی که نتیجه پرونده به نفع او به پایان رسید از نقل و انتقال اموال خوانده پیش از نتیجه قطعی دادگاه جلوگیری نماید به نوعی قبل از پایان دادرسی اموال خوانده را توقیف می کند تا نتواند هیچگونه نقل و انتقال در آن اموال انجام دهد.

تامین خواسته حقوقی

تامین خواسته

یکی از شرایط تامین خواسته که که بسیار حائز اهمیت می باشد این است که تامین خوأسته صرفا مربوط دعاوی است که فرد خواهان آنچه را که برای آن دادخواست تقدیم کرده است مال باشد به عبارتی موضوع تامین خواسته می بایست مال باشد و اصل بر این است تامین خواسته برای موضوعاتی که غیر مالی هستند قابل اجرا نمی باشد.

  • درخواست تامین خوأسته از طرف خواهان می تواند در حین رسیدگی پرونده باشد و یا اینکه پیش از اینکه شما برای دعوای اصلی دادخواست درخواست تامین خوأسته نمایید البته باید باید شرایط نیز رعایت شود.
  • تامین خوأسته هم در دعاوی حقوقی وجود دارد و هم در کیفری در دعاوی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی برای جلوگیری از تضیع حقوق خود و همچنین برای جبران ضرر و زیانی که از رفتار مرتکب دیده است قانون گذار یکسری اقدامات احتیاطی را تحت عنوان تامین خواسته پیش بینی کرده است.
  • نکته ای باید به آن توجه نماییم در تامین خواسته آن اموالی که جزء مستثنیات دین محسوب میشوند در صورتی قابل توقیف می باشند که اموال توقیف شده همان نباشد که مورد ادعای فردی بوده که درخواست تامین خواسته را داده است در غیر این صورت مستثنیات دین قابل توقیف می باشند.
  • قرار تامین خوأسته قابلیت لغو و یا اعتراض با رعایت شرایط قانونی را نیز دارد.

تامین خواسته کیفری

در دعاوی کیفری نیز به تامین خوأسته در آیین دادرسی کیفری اشاره شده است و به شرایط قانونی آن نیز اشاره شده است که ما در این مطلب به به آن ها اشاره خواهیم کرد.

  • شاكی مي‌تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد هرگاه اين تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خوأسته صادر مي‌كند.
  • چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته، اموال متهم توقيف شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفری اين موضوع را مدنظر قرار دهد.
  • درصورتی كه خوأسته شاكی عين معين نبوده يا عين معين بوده، اما توقيف آن ممكن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكی از ساير اموال و دارايی هاي متهم توقيف مي‏كند.
  • در صورتی كه به جهتي از جهات قانونی، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأی و اجرای آن، از قرار تأمين خوأسته رفع اثر مي‌شود
ارسال دیدگاه

خوشحال میشیم دیدگاه و یا تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید

پنج × چهار =