تامین دلیل در حقوق به چه معناست و چه کاربردی دارد

تامین دلیل

شاید عبارت تامین دلیل را شنیده باشید ولی برای شما سوال شده باشد که تامین دلیل به چه معناست و چه کاربردی می تواند داشته باشد!؟

گاهی فرد خواهان برای جلوگیری از تضیع حقوق خود یکسری اقدامات احتیاطی را انجام می دهد به نحوی که اگر فردی به نوعی در یک دعوا دارای منفعتی باشد و تصور می نماید که در آینده برای دسترسی و یا بهره مند شدن از ادله و اسناد دعوای در سختی و و مضیقه قرار خواهد گرفت می تواند با درخواست از دادگاه اقدام به تامین دلیل نماید. در ادامه به مستند قانونی تامین دلیل اشاره خواهیم کرد.

ماده 151قانون آیین دادرسی مدنی
در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در اینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یامتعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین انها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.

ویژگی و شرایط تامین دلیل 

در ادامه مطلب به شما آن دسته از ویژگی و اوصافی که باید در مورد درخواست تامین دلیل بدانید را خواهیم گفت تا با این موضوع آشنایی بیشتری پیدا نمایید.

  • به تصریح قانون این درخواست به عبارتی درخواست تامین احتمال دارد در حین دادرسی و یا اینکه قبل از طرح دعوا باشد.
  • تامین دلیل هم می تواند به صورت کتبی و هم می تواند به صورت شفاهی درخواست شود.
  • در درخواست تامین دلیل می بایست مشخصات درخواست کننده و طرف او درج شود.
  • در این خواسته همچنین باید اوضاع و احوالی که موجب تامین دلیل شده است تصریح شود.

 

ماده 151قانون آیین دادرسی مدنی
درخواست تامین دَلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد :
1. مشخصات درخواست کننده و طرف او.
2. موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود.
3. اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دَلیل شده است.

ارسال دیدگاه

خوشحال میشیم دیدگاه و یا تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید

8 − دو =