نفقه همسر چیست | نفقه به چه کسی تعلق می گیرد | دادخواست نفقه چگونه است

در این مطلب به موضوع نفقه همسر پرداخته خواهد شد ، باید دانست که نفقه همسر در مفهوم و اصطلاح به آن هزینه و مخارجی گفته می شود که مرد می بایست برای هزینه های ضروری همسر خود پرداخت نماید که این مخارج شامل مواردی مانند مسکن ، خوراک ، پوشاک و غیره می باشد و نفقه معمولا بر اساس معیارهایی مانند وضعیت اقتصادی مرد و یا شان اجتماعی آن زن در خانواده خود و اینکه عرف محل سکونت او تعیین می شود.

نفقه

نفقه مشمول چه مواردی می شود

شاید اکثر مردم تصور کنند که نَفقه صرفا شامل مواردی مثل مسکن ، خوراک و یا پوشاک برای زن می باشد در صورتی قانون به موضوعات دیگری نیز اشاره کرده و آنها را نیز جزء نَفقه به حساب آورده است مانند تامین هزینه های درمانی زوجه و یا لوازم منزل برای وی و همچنین در صورت نیاز زوجه در مواقع بیمار بودن زن و یا باتوجه به نیاز یا عادت او برای زوجه می بایست خادم در نظر گرفته شود.

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی
 نَفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

نفقه در چه صورت به زن تعلق می گیرد

برای اینکه زوجه مشمول دریافت نفقه از زوج شود می بایست یکسری شرایط و مقررات رعایت شود که به توضیح آن ها خواهیم پرداخت :

  • اصولا نفقه برای عقد دائم می باشد و مرد می بایست در نکاح دائم به همسر خود نفقه بپردازد ولی چنانچه در عقد منقطع نیز پرداخت آن نیز شرط شده باشد و یا عقد بر مبنا پرداخت نقفه جاری شده باشد نفقه مشمول آن نیز می شود در قانون مدنی این چنین تصریح شده است :

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

  • یکی دیگر از شرایط پرداخت نفقه ادای وظایف زوجیت توسط زوجه می باشد بنابراین اگر زوجه بدون بدون مانع مشروع از از ادای وظایف شرعی خود خودداری کند به نفقه به او تعلق نخواهد گرفت که در قانون چنین گفته شده است :
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی
هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نَفقه نخواهد بود.
  • نکته ای که حائز اهمیت می باشد زوجه می تواند بعد از عقد تا زمانی که مهریه او توسط زوج پرداخت نشده است از ادای وظایفی که در مقابل زوج دارد امتناع کند در قانون در مورد این موضوع چنین آمده است :
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

نحوه طرح دادخواست نفقه

یکی از طرق مطالبه نفقه زوجه از زوج طرح دادخواست حقوقی می باشد بدین صورت که زوجه با مراجعه به دادگاه صالح که در این امر دادگاه خانواده می باشد با طرح دادخواست مبنی بر مطالبه نَفقه ایام گذشته و یا جاری خود همراه با استنادات و دلایل از دادگاه مطالبه نفقه خود را درخواست می نماید و در صورتی که زوجه توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد می تواند توامان در کنار دادخواست مطالبه نفقه خود دادخواست اعسار خود را نیز عرضه نماید.

 

ارسال دیدگاه

خوشحال میشیم دیدگاه و یا تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید

چهارده − 3 =