خیار حیوان در حقوق به چه معنا است و چه کاربردی دارد

خیار حیوانشاید عبارت خیار حیوان را شنیده باشید و در مورد اینکه این عبارت چه مفهومی دارد یکسری ابهامات در ذهن خود داشته باشید در این مطلب به اختصار ولی جامع به توضیح و تفسیر این مفهوم همراه با مستندات قانونی آن خواهیم پرداخت.

خیار حیوان چیست و چه کاربردی دارد

در قانون مدنی به 10خیار در ماده 396 اشاره شده است که دومین خیار را خیار حیوان ذکر کرده است . ابتدا به ساکن باید دانست که در اینجا منظور از کلمه خیار اشاره به اختیار دارد و در خیاراتی که در قانون مدنی به آن اشاره شده است مفهوم اختیار نسبت فسخ چیزی می باشد.

تا اینجا منظور و مفهوم از کلمه خیار را متوجه شدیم حال نوبت آن رسیده است که به مفهوم خیار حیوان بپردازیم . در ماده 398 قانون مدنی تصریح شده است که اگر مبیع مورد معامله حیوان باشد مشتری تا 3 روز از حین عقد حق فسخ معامله را دارد و نکته ای لازم است به آن اشاره شود این است که طبق نظر حقوقدانان باید مبیع حیوان زنده باشد.

مستندانات قانونی مواد خیار حیوان

ماده ۳۹۶ قانون مدنی
خیارات از قرار ذیل‌اند:
۱) خیار مجلس
۲) خیار حیوان
۳) خیار شرط
۴) خیار تاخیر ثمن
۵) خیار رویت و تخلف وصف
۶) خیار غبن
۷) خیار عیب
۸) خیار تدلیس
۹) خیار تبعض صفقه
۱۰) خیار تخلف شرط ماده ۳۹۸ قانون مدنی

ماده ۳۹۸ قانون مدنی
اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.

ارسال دیدگاه

خوشحال میشیم دیدگاه و یا تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید

یک + 10 =